INMED KARCZEWSCY - Złote Godło QI 2019 dla paneli nadłóżkowych MERYart

Jest nam niezwykle miło, że nasza firma została doceniona za podejmowane przez nas działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości, tym samym nadając nam tytuł Laureata Programu oraz Złote Godło QI 2019 w kategorii QI Product – produkt najwyższej jakości dla paneli nadłóżkowych MERYart.

Najwyższa Jakość QI, to projekt którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością. Drugim celem jest wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

Wyróżnienie przyznała Kapituła Programu, odbywającego się pod patronatem: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Więcej informacji na www.inmed.pl