ZAREJESTRUJ SIĘ

DANE ZLECENIODAWCY

Pełna nazwa firmy
(dane do faktury):(*)
Nieprawidłowe dane

Skrócona nazwa firmy (dane do serwisu):
Nieprawidłowe dane

NIP:(*)
Nieprawidłowe dane

Ulica/ nr.
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy
Nieprawidłowe dane

Miasto:
Nieprawidłowe dane

Województwo:
Nieprawidłowe dane

Kraj:
Nieprawidłowe dane

Telefon:
Nieprawidłowe dane

Telefon 2:
Nieprawidłowe dane

Fax.:
Nieprawidłowe dane

e-mail:(*)
Nieprawidłowe dane

Adres strony internetowej:
Nieprawidłowe dane

Dane osoby kontaktowej

(poniższe dane nie będą publikowane w serwisie)

Osoba kontaktowa:(*)
Nieprawidłowe dane

Stanowisko:
Nieprawidłowe dane

Tel. kontaktowy:(*)
Nieprawidłowe dane

Tel. kontaktowy (mobile):
Nieprawidłowe dane

e-mail:(*)
Nieprawidłowe dane

Zamawiam usługę marketingową w postaci:

Nieprawidłowe dane

Uwagi:
Nieprawidłowe dane

(*)

Wyrażamy zgodę na realizację składanego zamówienia zgodnie z Regulaminem Portalu TargiMedyczne.pl opublikowany na stronie www.targimedyczne.pl. Należność zapłacimy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury pro forma od Zleceniobiorcy X-DREAM.PL, NIP: 632-184-20-65, REGON: 240489096, przelewem bankowym na numer konta: 08 1140 2004 0000 3702 7744 4417. W dniu wpłynięcia zapłaty na konto Zleceniobiorcy wystawi fakturę VAT. Zgodnie z par. 20 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 8. 12. 1994 r. (Dz. U. z 1994 nr 133 późniejszymi zmianami) oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymania faktury VAT i upoważniamy firmę X-DREAM.PL do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu i przesłania jej pocztą na nasz adres drogą elektroniczną

Nieprawidłowe dane

(*)
Nieprawidłowe dane

(*)
Nieprawidłowe dane

(*)
Nieprawidłowe dane

Wpisz kod z obrazka(*)
Wpisz kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest X-DREAM.pl z siedzibą w Jaworznie przy ul. Lipinka 12, e-mail: info@x-dream.pl. Dane będą przetwarzane w celu przesłania korespondencji, złożenia zamówienia, realizacji umowy. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom w celu realizacji zadań, np. podmiotom zajmującym się obsługą księgową, kurierom i dostawcom, obsłudze prawnej, producentom oprogramowania, hostingodawcom, itp. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Masz prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. Niepodanie danych uniemożliwi nam kontakt z Tobą, przyjęcie zamówienia lub realizację umowy.