ZAREJESTRUJ SIĘ

DANE ZLECENIODAWCY

Pełna nazwa firmy
(dane do faktury):(*)
Nieprawidłowe dane

Skrócona nazwa firmy (dane do serwisu):
Nieprawidłowe dane

NIP:(*)
Nieprawidłowe dane

Ulica/ nr.
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy
Nieprawidłowe dane

Miasto:
Nieprawidłowe dane

Województwo:
Nieprawidłowe dane

Kraj:
Nieprawidłowe dane

Telefon:
Nieprawidłowe dane

Telefon 2:
Nieprawidłowe dane

Fax.:
Nieprawidłowe dane

e-mail:(*)
Nieprawidłowe dane

Adres strony internetowej:
Nieprawidłowe dane

Dane osoby kontaktowej

(poniższe dane nie będą publikowane w serwisie)

Osoba kontaktowa:(*)
Nieprawidłowe dane

Stanowisko:
Nieprawidłowe dane

Tel. kontaktowy:(*)
Nieprawidłowe dane

Tel. kontaktowy (mobile):
Nieprawidłowe dane

e-mail:(*)
Nieprawidłowe dane

Zamawiam usługę marketingową w postaci:

Nieprawidłowe dane

Uwagi:
Nieprawidłowe dane

(*)

Wyrażamy zgodę na realizację składanego zamówienia zgodnie z Regulaminem Portalu TargiMedyczne.pl opublikowany na stronie www.targimedyczne.pl. Należność zapłacimy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury pro forma od Zleceniobiorcy X-DREAM.PL, NIP: 632-184-20-65, REGON: 240489096, przelewem bankowym na numer konta: 08 1140 2004 0000 3702 7744 4417. W dniu wpłynięcia zapłaty na konto Zleceniobiorcy wystawi fakturę VAT. Zgodnie z par. 20 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 8. 12. 1994 r. (Dz. U. z 1994 nr 133 późniejszymi zmianami) oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymania faktury VAT i upoważniamy firmę X-DREAM.PL do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu i przesłania jej pocztą na nasz adres drogą elektroniczną

Nieprawidłowe dane

Wpisz kod z obrazka(*)
Wpisz kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane