KLAROMED - System Integracji INTEGRATOR

System integracji sal operacyjnych INTEGRATOR to niezawodny system wspierający pracę bloku operacyjnego opracowany przez wyspecjalizowany zespół inżynierów. System integruje ze sobą urządzenia medyczne sali operacyjnej oraz komunikuje się z wewnętrznymi systemami szpitalnymi HIS, RIS/PACS.

Umożliwia rejestrację operacji na sali operacyjnej poprzez kamery sufitowe oraz kamerę lampy operacyjnej. Moduł konferencji umożliwia swobodną komunikację wideo oraz komunikację głosową po za obręb sali operacyjnej.

Więcej informoacji na www.klaromed.pl